Sme marketingový partner pre farmaceutický priemysel.

Zameriavame sa na oblasť zdravotnej starostlivosti a tvoríme edukatívny digitálny obsah. Našou víziou je, aby mal každý človek jednoduchý prístup k relevantným informáciám o zdraví a nemusel sa spoliehať na neoverené zdroje.

V grandalire sa spája marketing s odbornosťou, a preto v našom tíme nájdete okrem grafikov či programátorov aj farmaceutov a ľudí s pracovnými skúsenosťami z pharma segmentu. Okrem toho externe spolupracujeme s ďalšími odborníkmi (lekári, právnici), ktorí dohliadajú na správnosť obsahu.

Nové projekty

tomas@grandaliro.com

Hiring

erika@grandaliro.com

Sociálne siete

Linked icon
Image of two project managers in grandaliro